newgravatar

تغییر آواتار پیش فرض در وردپرس

برای تغییر آواتار پیش فرض وردپرس می توانید کد زیر را در functions.php وارد نمایید add_filter( 'avatar_defaults', 'newgravatar' ); function newgravatar ($avatar_defaults) { $myavatar = get_bloginfo('template_directory') . '/images/gravataricon.gif'; $avatar_defaults[$myavatar] = "wpmen"; return $avatar_defaults; } گراواتار یک عکس پیش فرض وردپرس است که وردپرس برای کاربرانش در نظر میگیرد که در بعضی  مسائل شما می خواهید آواتار پیش فرض خودتون رو بگذارید.  

ادامه مطالب