pad_counts

نمایش پست های تصادفی در ووکامرس

با استفاده از کد زیر می توانید در سایت خود محصولات تصادفی را  نمایش دهید.در این صورت می توانید محصولات بیشتری را در هر بار بارگزاری صفحه به کاربران خود نمایش  دهید. [crayon-594bce3a47af2595128495/] یا کد  [crayon-594bce3a47aff784827597/] همچنین  می توانید از کد زیر برای نمایش محصولات با دسته بندی خاص استفاده نمایید     [crayon-594bce3a47b0a076998672/]  

ادامه مطالب