ping-ping

بازی پینگ پونگ با قطره آب در ایستگاه بین المللی فضایی ( ویدیو )

امروز ناسا در توییر رسمی خود ویدیو زیبایی را منتشر کرد، در این ویدیو یکی از سرنشینان ایستگاه بی المللی فضایی با یک قطره آب پینگ پونگ بازی می کند. مردان وردپرس پیشنهاد می کنند این ویدیو جذاب را از دست ندید.      

ادامه مطالب