random

معرفی پلاگین وردپرسی Random Post with ajax

به وسیله این پلاگین می توانید پست های تصادفی را در سایت خود نمایش داده و کاربر می تواند با زدن دکمه بیشتر بدون بارگذاری صفحه پست های تصادفی دیگری را ببیند. برخی ویژگی های این پلاگین نمایش/عدم نمایش محتوا نمایش/عدم نمایش تاریخ  نمایش/عدم نمایش تصویر تنظیم تعداد پست برای نمایش تصادفی این پلاگین توسط مردان وردپرس ساخته شده است و در حال توسعه می باشد.مردان وردپرس آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و انتقادی از سوی شما می باشد.   

ادامه مطالب
معرفی پلاگین Random One Cat Widget

این پلاگین  تا پنج پست تصادفی از یک دسته بندی داده را برای شما نمایش می دهد. با استفاده از این پست می توانید ابزار 5 پست تصادفی را از یک دسته بندی در مکان هایی که دوست دارید قرار دهید.      

ادامه مطالب