related

معرفی پلاگین Related Posts

پست های مرتبط وردپرس - پلاگینی  برای پست های مرتبط با تصاویر.همراه  با Cache کردن مطالب  .به سرعت تعداد بازدیدکنندگان مطالب خود را با استفاده از تعامل با آنها افزایش بدهید .پست های مرتبط می تواند ترافیک داخلی خود را تا 10٪ افزایش دهند. فقط نصب کنید و فعال کنید.این پلاگین از سبک های مختلف، ریز عکسها، پشتیبانی  کرده و کاملا قابل تنظیم است و شامل ذخیره برای بهبود عملکرد است. پس از نصب، به تنظیمات -> پست های مرتبط در لیست پلاگین خود  رفته و ویژگی های پیشرفته آن را فعال نمایید! توصیه شده توسط پلاگین Zemanta     

ادامه مطالب