reset password

حذف لینک بازگردانی گذر واژه در وردپرس

ورود به سیستم وردپرس را خود وردپرس به صورت پیشفرض در قسمت wp-admin در ادامه آدرس سایت قرارداده تا کاربران بتوانند وارد پنل خود بشوند.این پنل وردپرسی رمز عبور و نام کاربری را دریافت می کند همچنین ثبت نام و اگر رمز را گم کرده باشید گزینه هایی برای آن قرار داده است. گاهی پیش می آید بخواهید کاربرانتان را با نام کاربری و رمز عبوری که خود برای آنها تهیه کرده ایدو یا اولین بار خود آنها رمز گذاشته اند وارد سایت شوند و نتوانند رمز را تغییر دهند.کد زیر باعث حذف لینک باز گردانی گذر واژه می شود. فقط کافیست کد زیر را در functions.php قرار داد. [crayon-5ab4720918511933052479/] و کد زیر فقط متن بازگردانی رمز عبور را حذف می کند که آن ...

ادامه مطالب