reverse_wpautop

توابع وردپرس  معرفی WPAUTOP  و خنثی سازی آن توسط reverse_wpautop

 تابع وردپرسی wpautop برای فرمت اتوماتیک پست ها در وردپرس استفاده می شود،مخصوصا برای قالب بندی یک پاراگراف.فیلتر Wpautop  دو خط شکستن (break) را به یک  پاراگراف تغییر می دهد. به عنوان مثال اگر شما متن زیر را در یک ادیتور متنی وردپری وارد کنید I like wordpress with wpmen. It is a very nice blog.   خروجی آن به صورت زیر است <p>I like wordpress with wpmen.</p> <p>It is very nice blog.</p> به وسیله این تابع می توانید تگ  های p را حذف کنید  و روی تابع  ()wpautop اثر بگذارید [crayon-5ab28f8a936c9856236259/]

ادامه مطالب