set_js_var

گرفتن آدرس کامل تصویر وردپرسی در فایل js

  اگر شما بخواهید یک فایل تصویری را در یک فایل js , ajax اضافه نمایید باید آدرس کامل تصویر را بدهید.حال اگر بخواهیم آدرس سایت را گرفته و روی آن تصویر را به نمایش بگذاریم از آموزش زیر استفاده می نماییم. ابتدا کد زیر را در functions.php قرار دهید [crayon-594c5c3f346b2893936219/] سپس کد زیر را در فایل js خود قرار دهید   [crayon-594c5c3f346c5112097361/] خروجی فایل به شکل زیر می باشد [crayon-594c5c3f346d0330802982/]          

ادامه مطالب