tags in post type

معرفی پلاگین وردپرسی Add Tags And Category To Page and Post Types

در قسمت  افزودن دسته بندی به صفحات و Post type های مختلف   توضیح دادیم که برای صفحات و نوع داده پستی مانند فیلم ها و...  دسته بندی ها و برچسب های وردپرس را قرار دهید. همچنین شما می توانید زیر تنظیمات> اضافه کردن برچسب و دسته برچسب ها و دسته بندی ها  را در صفحات فعال و غیر فعال نمایید. فقط توجه داشته باشید که این پلاگین حدود 2 سال به روز رسانی نشده است.  

ادامه مطالب