template_directory_uri

گرفتن آدرس کامل تصویر وردپرسی در فایل js

  اگر شما بخواهید یک فایل تصویری را در یک فایل js , ajax اضافه نمایید باید آدرس کامل تصویر را بدهید.حال اگر بخواهیم آدرس سایت را گرفته و روی آن تصویر را به نمایش بگذاریم از آموزش زیر استفاده می نماییم. ابتدا کد زیر را در functions.php قرار دهید [crayon-599cacf9a0346286006854/] سپس کد زیر را در فایل js خود قرار دهید   [crayon-599cacf9a0354523760586/] خروجی فایل به شکل زیر می باشد [crayon-599cacf9a035a366100869/]          

ادامه مطالب