template_directory_uri

گرفتن آدرس کامل تصویر وردپرسی در فایل js

  اگر شما بخواهید یک فایل تصویری را در یک فایل js , ajax اضافه نمایید باید آدرس کامل تصویر را بدهید.حال اگر بخواهیم آدرس سایت را گرفته و روی آن تصویر را به نمایش بگذاریم از آموزش زیر استفاده می نماییم. ابتدا کد زیر را در functions.php قرار دهید [crayon-5a8f14c2c8287250828099/] سپس کد زیر را در فایل js خود قرار دهید   [crayon-5a8f14c2c8294923037057/] خروجی فایل به شکل زیر می باشد [crayon-5a8f14c2c8299869954040/]          

ادامه مطالب