term

آموزش وردپرس ، گرفتن اطلاعات Post type دلخواه

وردپرس به صورت پیشفرض Post type های خود را دارد مانند page ، post  و برای نمایش آن کافیست که از query های وردپرس استفاده کنید. حال اگر بخواهیم یک Post type دلخواه بسازیم و آنها را نمایش دهیم چگونه این کار انجام میگیرد. .برای ساخت یک post type می توانیم از آموزش  ساخت یک post type دلخواه برای وردپرس  استفاده کنیم. در این آموزش قصد داریم نحوه گرفتن اطلاعات در دیتابیس و نمایش آن را توضیح دهیم. با مردان وردپرس همراه باشید. برای نمایش اطلاعات می توانیم از کد زیر استفاده کنیم. کد زیر یک مثال می باشد که اول دسته بندی ها را گرفته و سپس پست های ...

ادامه مطالب