term

آموزش وردپرس ، گرفتن اطلاعات یک Post type دلخواه

وردپرس به صورت پیشفرض Post type های پیشفرض خود را دارد مانند page وpost ، و برای نمایش آن کافیست که از query های وردپرس استفاده شود.حال اگر بخواهیم یک Post type دلخواه بسازیم و آنها را نمایش دهیم چگونه این کار انجام می شود.برای ساخت یک post type می توانیم از آموزش  ساخت یک post type دلخواه برای وردپرس  استفاده کنیم.حال برای نمایش اطلاعات آن می توانیم از کد زیر استفاده کنیم.کد زیر یک مثال می باشد که اول دسته بندی ها را گرفته و سپس پست های آن را می سازد و یک مثال کامل می باشد. مثال: [crayon-597758a3c8190525919847/] توضیحات کد بالا: args$ پارامتر های معتبر را برای نوع پستی ما ...

ادامه مطالب