the permalink

نمایش لینک در وردپرس the permalink

شما اگر از سایتی استفاده می کنید که با  وردپرس کار می کند اگر بخواهید یک آدرس URL  پست را نمایش دهید می توانید از permalink استفاده کنید.دقت داشته باشید که تابع the permalink باید در درون حلقه قرار داده شود. این تابع جزو پرکاربردترین توابع وردپرس تمام سایت ها می باشد .  از نسخه 1.2.0 به وردپرس اضافه شده است. این تابع در اصل چاپ تابع ()get_the_permalink می باشد   ساختار [crayon-5adab4c23cfa1460204205/]   پارامترها تا قبل از ورژن ۴.۴ این تابع  هیچ پارامتری نداشت از ورژن ۴.۴ به بعد پارامتر post$ افزوده شد مثال ها    نمایش آدرس بدون ایجاد لینک [crayon-5adab4c23cfac138618669/] نمایش لینک آدرس پست <a href="<?php the_permalink(); ?>">permalink</a> آدرس لینک با یک برچسب

ادامه مطالب