validate current theme

معتبر سازی قالب جاری با validate current theme

در وردپرس اگر می خواهید قالبی بسازید باید یک سری نکات را رعایت کنید، مثلا یک عکس با پسوند png. داشته باشید و نام آن screenshot باشد یا css اصلی سایت style.css باشد .مقدار آن یک مقدار صحیح یا غلط می باشد این تابع وردپرس بررسی می کند که 'index.php' and 'style.css' در قالب شما وجود دارند یا خیر ساختار [crayon-5ab4705de204c107811236/] پارامتر وردی None. مقدار بازگشتی (boolean)          همچنین پلاگین با استفاده از پلاگین Theme Check می توانید این کار را انجام دهید .  

ادامه مطالب