wp_localize_script

گرفتن آدرس کامل تصویر وردپرسی در فایل js

  اگر شما بخواهید یک فایل تصویری را در یک فایل js , ajax اضافه نمایید باید آدرس کامل تصویر را بدهید.حال اگر بخواهیم آدرس سایت را گرفته و روی آن تصویر را به نمایش بگذاریم از آموزش زیر استفاده می نماییم. ابتدا کد زیر را در functions.php قرار دهید [crayon-5950228730fcd060501634/] سپس کد زیر را در فایل js خود قرار دهید   [crayon-5950228730fdb056499709/] خروجی فایل به شکل زیر می باشد [crayon-5950228730fe2066432435/]          

ادامه مطالب