آموزش وردپرس ، کار با تابع wp_get_recent_posts
مردان وردپرس توابع وردپرس آموزش وردپرس ، کار با تابع wp_get_recent_posts

در این قسمت می خواهیم  تابع wp_get_recent_posts  را بررسی کنیم.

توضیحات

نمایش پست های اخیر 

ساختار

آرگومان ها

برای توضیح کامل از استدلال، ()get_posts و  WP_Query  را ببینید.

مقادیر بازگشتی

$results (array) 
لیست آرایه ای از پست ها یا  objects مرتبط  با output$
FALSE (boolean) 
اگر خروجی وجود نداشته باشد
Parameters
$args
آرایه ای اختیاری

 

 

 

Default: array
 
 
output$
یک رشته اختیاری شامل  ثابت  OBJECT و ARRAY_A
Default: ARRAY_A

مثال

این یک نمونه نشان می دهد که چگونه  از تابع ()wp_get_recent_posts لیست ۱۰ پست اخیر را نمایش دهد.

اگر شما برای تعیین محدودیت ها تعداد  پست های جاری از کد زیر استفاده کنید. 

 

 

برای عدم نمایش  یک  پست با فرمت پست خاص، شما می توانید از کلاس مرجع  Class_Reference/WP_Query#Taxonomy_Parameters   استفاده کنید برای عدم نمایش فرمت های  'aside' و 'image'  .به مثال زیر دقت کنید

 

در این تابع از ()__  استفاده شده که برای سایت های چند زبانه بسیار مفید می باشد.

 

منبع :‌ مردان وردپرس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 آوریل 2018

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.