آموزش وردپرس ، ویرایش پست های متا update post meta
مردان وردپرس توابع وردپرس آموزش وردپرس ، ویرایش پست های متا update post meta

در قسمت های گذشته درباره add_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره update post meta صحبت کنیم.

توضیحات

تابع ()  update_post_meta به روز رسانی مقدار یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده است. شما می توانید از آن  به جای تابع ()add_post_meta استفاده کنید.

اولین چیزی که از این تابع انجام خواهد داد مطمئن شوید که meta_key$  در حال حاضر در POST_ID$  وجود دارد یا خیر؟اگر آن را ندارد (add_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value به جای نام و نتیجه آن بازگشت داده می شود.

اگر متا وجود نداشته باشد مقدار meta_id را باز می گرداند، در غیر این صورت  در  صورت موفقیت مقدار true  و در صورت شکست (اگر مقدار ارسال همان ارزش است که در حال حاضر در پایگاه داده است) مقدار false را  برمی گرداند.

لطفا توجه داشته باشید که اگر از  collation داده خود را در پایگاه داده ذخیره کرده باشید  به حروفنسبت به بزرگی و کوچکی  حساس است (با _ci پسوند است) سپس  داده های ذخیره update_post_meta و delete_post_meta و get_posts ب روز رسانی / حذف / پرس و جو مطالبقت می دهد با سوابق متا با کلید مورد بالا یا پایین. با این حال با توجه به ذخیره سازی  وردپرس get_post_meta  ظاهرا حساس به حروف کوچک خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر لینک https://core.trac.wordpress.org/ticket/18210  را مشاهده فرمایید.

ساختار

پارامترها

$post_id
مقدار عددی اجباری که شامل  شناسه نوشته ای می شود که شما می خواهید ویرایش کنید
Default: None
$meta_key
مقدار رشته ای اجباری که کلید سفارشی مربوطه می باشد که می خواهید ویرایش کنید.
Default: None
$meta_value
مقدار ترکیبی که ارزش و مقدار کلید فیلد انتخابی شما می باشد.مقدار بازگشتی به صورتیک رشته serialized (سریالی) می باشد.
 
Default: None
$prev_value
مقدار ترکیبی و اختیاری که  مقدار قدیمی میدان سفارشی شما را به نسبت  تغییرات جدید در خود نگه می دارد. این به تمایز بین زمینه های مختلف با همان کلید می شود.به هنگام حدف ُاگر ردیف های متعدد برای این پست و کلید متا وجود دارد، تمام ارزش های متا به روز خواهد شد.
Default: Empty

مقادیر بازگشتی

اگر متا وجود نداشته باشد مقدار meta_id را باز می گرداند، در غیر این صورت  در  صورت موفقیت مقدار true  و در صورت شکست (اگر مقدار ارسال همان ارزش است که در حال حاضر در پایگاه داده است) مقدار false را  برمی گرداند.


مثال :مثال ساده

در بالا نوشته شماره ۷۶ مقدار کلید my_key را به  Steve تغییر می دهد در صورت عدم وجود آن کلید آنرا می سازد


مثال های دیگر

با فرض بر اینکه  نشوته های شماره های ۷۶ و ۴ دارای متاداده های زیر باشند:

[key_1] => 'Happy'
[key_1] => 'Sad'
[key_2] => 'Gregory'
[my_key] => 'Steve'

برای تغییر مقدار key_2 به هانس:


مثالی دیگر:

برای تغییر اول کلید ۱ مقدار از شاد  به هیجان زده:


ویرایش نام صفحات قالب


فرار از کاراکترها

ارزش ارسال متا از طریق  تابع stripslashes محض ذخیره شده و به تصویب می رسد ، بنابراین شما نیاز در هنگام  دریافت  مقدار ورود داده هایی  (مانند JSON) که ممکن است شامل  کاراکتر \ باشد مراقب باشید .

 باشد{"key":"value with \"escaped quotes\""}مقدار کاراکتر ممکن است


راه حل

 

 
 
 
 
 
 
منبع :‌ مردان وردپرس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 جولای 2018

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.