اساس موفقیت بیل گیتس، قانون ۵ ساعت در هفته؛ برای موفقیت است. اگر برنامه‌ی روزانه و فعالیت های مدیران موفق را با دقت بررسی کنیم، تعجب می کنیم که این شخصیت ها چگونه موفق می شوند حین فعالیت های کاری سخت خود وقتی برای یادگیری بیشتر یا حتی ایده پردازی پیدا کنند. شاید یکی از پاسخ‌ها، قانون پنج ساعت در هفته باشد که اصل محبوب بیل گیتس نیز به شمار می رود.

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.