تبدیل قرآن به DNA و تزریق آن توسط نوجوان فرانسوی، اتفاق افتاد، وی بدین منظور ابتدا نسخه های دیجیتال از متون مذهبی را دانلود کرده و هر  کاراکتر را به یک واحد از رشته DNA یعنی نوکلئوتید خاص تبدیل کرد. سپس از طریق یک ابزار آنلاین مجانی و با استفاده از آمینو اسید ها پروتئین نهایی را تولید کرد و آن را به یکی از ران هایش تزریق کرد. البته جز درد حاصل دیگری نداشت.
برچسب ها:,

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

خبرهای کوتاه