تب جام جهانی باعث شده است که میزان بازدید و استفاده از گوگل ترنسلیت رشد پیدا کند و آمار استفاده از آن جهت ترجمه به زبان روسی ۳۰ درصد افزایش داشته است. بیشترین واژگانی که در این حوزه به منظور ترجمه استفاده شد، کلمات جام جهانی و استادیوم بوده اند.

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.