خبر های جدید تکنولوژی از توسعه لنز دوربین فوق باریک با الهام از چشم نوعی انگل زنبور خبر میدهند. گروهی از محققان کره ای با الهام از چشم نوعی انگل زنبور، لنز دوربین ویژه ای ساخته اند که بسیار باریک تر از نمونه های موجود در بازار است. حاصل کار پژوهشگران کره ای دوربینی با ضخامت ۱.۴ میلی متر و قطر دهانه ۳.۴ میلی متر است.

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.