خودروهای برقی در چین هر لحظه مکان صاحبان خود را به مراکز داده ارسال می کنند، به گفته شرکت های سازنده خودرو های برقی، آنها به خاطر هم خوانی با قوانین محلی اقدام به چنین کاری می کنند. مقامات دولتی عقیده دارند داده های جمع آوری شده برای ارتقای امنیت عمومی، تسهیل توسعه صنعتی، برنامه ریزی برای بهبود زیرساخت ها و جلوگیری از سوء استفاده های مالی مورد استفاده قرار می گیرند.

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.