کشور کره جنوبی اخیرا توانست یکی از اکتشافات بی نظیر خود را انجام داد، فسیل کوچک‌ترین دایناسور دنیا در کشور کره جنوبی کشف شد، این کشف جالب و کم نظیر گنجشکی از ۱۱۰ میلیون سال پیش است، دانشمندان به صورت موقت نام ( درومیساریفورمیپس راروس ) به معنی «رد پا های کمیاب یکی از اعضای خانواده رپتورها» […]

خبرهای کوتاه