امروزه هر خانواده ای با حداقل یک گوشی به اینترنت وصل هستند تا از دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند، دیجیتال مارکتینگ  به مجموعه از فعالیت های اینترنتی گفته می شود، که برای خرید و فروش و در نهایت برای معرفی محصولات در شبکه جهانی اینترنت انجام می شود؛در اخرین بررسی های انجام شده، بزرگترین دیجیتال مارکتینگ […]

خبرهای کوتاه