بیست و هفتم ماه May سال جاری چیزی حدود یک ماه دیگر وردپرس ۱۵ ساله می شود!

گوتنبرگ ( Gutenberg ) تنها یک ادیتور جدید نیست ، بلکه تغییراتی بسیار زیادی را به همراه خواهد آورد.

در نسخه ۵.۰ وردپرس شاهد تحولی عظیم در بخش پنل مدیریت خواهیم بود!

خبرهای کوتاه