در آخرین سیستم های معرفی شده از سوی شرکت های بزرگ، اولین کامپیوتر کوانتومی مستقل دنیا نیز توسط شرکت IBM منتشر شد، این کامپیوتر فوق پیشرفته با عنوان Q System One ، از محفظه تقویت شده برای نگهداری کیوبیت، مخازن هلیوم مایع و دیگر تجهیزات برودتی برای حفظ دمای نزدیک به صفر مطلق و رک […]

خبرهای کوتاه