ابتکار جدید چین آشکار شد. توسعه آنتنی محرمانه در چین با مساحت ۵ برابر شهر تهران، در حال رخ دادن است. چین پروژه محرمانه ساخت آنتنی غول پیکر با مساحت نصف استان البرز را تمام کرده است. فرایند ساخت این آنتن رادیویی ظاهرا ۱۳ سال طول کشیده و امکان ارتباط از راه دور با زیردریایی […]

خبرهای کوتاه