در چند سال پیش سایت هایی که با فلش طراحی می شدند بورس وبسایت ها بودند امروزه با پیشرفت وب دیگر فلش ها جایی ندارند و مرورگر ها از آن پشتیبانی نمی کنند.هنوز هم سایتهایی هستند که بر پایه فلش ساخته شده اند ادوبی سرانجام Flash را بازنشسته کرد را مشاهده نمایید اگر شما و سایتتان […]

خبرهای کوتاه