ارتش کشور آمریکا می خواهد از ۳ هزار ربات عقرب شکل که با نام اسکروپیون استفاده کند، وزن این ربات ۱۲ کیلوگرم است و می توان ان را حتی در کوله پشتی ها جابجا کرد، این ربات ها به محض بیرون آمدن از کوله پشتی در کمتر از یک دقیقه آماده شده و انواع و […]

خبرهای کوتاه