مدیرعامل فرابورس ایران بیان کرد: مشکلات ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه حل شده است، استارت‌آپ‌های شناخته شده و بزرگ ایرانی مدعی هستند که علاقه دارند تا سهام‌ خود را عمومی کرده و وارد بازار سرمایه شوند اما از طرفی می‌گویند که قوانین بازار بورس مناسب شرکت‌های تکنولوژی طراحی نشده است. مدیرعامل فرابورس گفت که این […]

برنامه ویزیت؛ به خانه ها راه می یابد، ویزیت برنامه ی استارت‌آپ جدیدی است که با تحول بزرگی در ارائه خدمات درمان در منزل در راه خانه هایمان است و این برنامه با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات درمانی، می تواند سطح انتظار بیماران را اقزایش دهد تا عرصه را برای حضور سایر […]

خبرهای کوتاه