نمرات بازی بتفیلد ۵ منتشر شد، اکثر نمرات بتفیلد ۵ در اطلاعیه ای منتشر شدو بر اساس  آن می توان گفت که استودیو دایس و الکترونیک آرتز، توانسته اند از بروز فاجعه، با رفع باگ های نسخه ی بتای بازی، جلوگیری کنند، در حال حاضر امتیاز این بازی ۸۲ از ۱۰۰ است.

خبرهای کوتاه