خبر های اخیر حاکی از سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری گوگل در نیویورک برای ایجاد ۷ هزار شغل است، به نظر می رسد بسیاری از شرکت های بزرگ تکنولوژی قصد دارند که گستره‌ی فعالیتشان را از خلیج غربی فراتر ببرند تا بتوانند افراد بیشتر و بهتری را استخدام نمایند چرا که ممکن است بسیاری از […]

خبرهای کوتاه