تا امروز تصاویر اشعه ایکس به منظور شناسایی بعضی بیماری‌ ها گرفته می شد، اما حال یک کمپانی نیوزیلندی موفق شده برای نخستیبن بار در دنیا توسط یک اسکنر تخصصی و ارتقا یافته به اسم Medipix3، تصاویر سه بعدی رنگی اشعه ایکس با کیفیت بالا از بدن انسان بگیرد. این پیشرفت به شدت به کمک دنیای […]

خبرهای کوتاه