محققان روشی نوین برای کوچک کردن اشیا سه بعدی ارائه کرده اند که در آن از لیزر استفاده می شود. محققان دانشگاه MIT روشی برای کوچک کردن ابداع کرده اند که می تواند اندازه سازه های سه بعدی را به اندازه یک هزارم حجم واقعی شان بکاهد. دانشمندان می توانند مواد مختلفی مانند فلزات، نقاط […]

خبرهای کوتاه