با وجود اینکه واردات گوشی با نرخ آزاد به کشور هنوز ممکن نیست؛ اما قیمت‌ ها ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین طی جلسه‌ ی دوشنبه‌ ی هفته‌ ی پیش، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس اتحادیه‌ ی واردکنندگان گوشی موبایل بیان کردند بزودی این نرخ برای واردت گوشی تعیین می‌ شود.

خبرهای کوتاه