حذف شدن ۵۸ میلیون ویدیوی نامناسب از یوتیوب در سه ماه گذشته انجام گرفته است، برنامه ی یوتیوب با استفاده از ماشین ها و پایشگرهای انسانی برای حذف ویدیوهای نامناسب کمک گرفته و می پردازد، تا از انتشار آن ها در پلتفرم خود جلوگیری نماید. پیش گیری ها ی لازم، در برابر انتشار این محتواها […]

خبرهای کوتاه