شرکت هواوی اپلیکیشنی به نام Facing Emotions را ویژه افراد نابینا منتشر کرد. روش کار این برنامه اینگونه است که هنگام صحبت فرد نابینا با یک شخص، دوربین عقبی موبایل چهره را اسکن میکند. تحلیل چهره توسط الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی،میتواند حالات چشم‌، ابروها، دهان و بینی افراد و ژست و موقعیت ایستادن […]

خبرهای کوتاه