تحریم های برنامه ی اسلک گریبان گیر ایرانی های خارج از کشور شد، طبق آخرین گزارشات این موضوع تنها گریبان گیر ایرانی ها نبوده و حساب کاربری همه‌ی افرادی که کوچکترین ارتباطی با ایران داشته‌اند نیز بسته شده است. اسلک توسط مراجع مربوطه در ایران تحت هیچ فشاری قرار نگرفته بود و فعالیتش در ایران […]

خبرهای کوتاه