اینترنت ارزان تر می شود. به احتمال زیاد از ابتدای پاییز امسال تعرفه قیمت گذاری اینترنت آزاد می شود و بر اساس این قانون اپراتور ها هر طور که تمایل داشته باشند می‌توانند قیمت اینترنت را تعیین کنند و دیگر حداقل و حداکثری در قیمت گذاری اینترنت وجود نخواهد داشت بدین صورت پیش بینی می […]

خبرهای کوتاه