بنابر گفت وگوها و مصاحبه هایی که انجام شده است، مسئولان در فکر ساخت اینستاگرام ایرانی می باشند، دبیر شورای عالی فضای مجازی، آقای فیروز آبادی گفت: نمونه مشابه داخلی برنامه ی اینستاگرام شکل گرفته‌ است، همچنین ابوالحسن فیروز‌آبادی توئیتر را پلتفرمی دانست که از برخی لحاظ عقب افتاده است و برای فعالیت در ایران […]

خبرهای کوتاه