بیت کویین و دیگر ارز های دیجیتال به مسیر سقوط ارزشی خود ادامه می دهند، طی دو هفته‌ی گذشته، شرایط غیر قابل پیش بینی و عجیبی بر بازار ارزهای دیجیتال حاکم شده به ‌طوری که ارزش ارزهای دیجیتال و مخصوصا بیت‌ کویین روندی نزولی را در پیش گرفته است.اکنون خریداران بیت کویین با قیمت های […]

سقوط ارزش ارز دیجیتالی معروف به زیر ۴۷۰۰ دلار اتفاق افتاد، اخیرا ارز دیجیتال بیت کویین به قیمت ۴۶۴۷ دلار به مبادله می رسد، هیچ کس انتظار چنین سقوط قیمتی از بیت کویین نداشت، تحقیق گران این را گفته بودند که اگر قیمت بیت کویین به زیر ۵ هزار دلار برسد، تا۳۵۰۰ دلار هم خواهد رسید.

اخیرا با کاهش ۱۵ درصدی ارزش ازر دیجیتال بیت کویین مواجه شده ایم، اما در اخرین خبر های منتشر شده، مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در جهان، گفته است که این کاهش قیمت موقتی است و باید به افزایش ارزش بیت کویین در آینده امیدوار باشیم.

خبرهای کوتاه