به گفته معاون وزیر ارتباطات: یک تحول دیجیتالی اتفاق خواهد افتاد و تاکسیرانی به روش قدیمی در کشور ما وجود نخواهد داشت، معاون وزیر ارتباطات گفت: تاکسی های اینترنتی باعث اصلاح سیستم سنتی شده‌اند؛ من شخصا موافق نیستم که قیمت‌گذاری را هم از دست صاحبان تاکسی های اینترنتی بگیریم چرا که اصل مزیت آن ها […]

خبرهای کوتاه