جهرمی: ۹۵ درصد دستگاه های کشور آماده تحول دیجیتال نیستند، ​وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم زودتر از آنچه که فکر کنیم رخ می‌دهد، گفت که گزارشها از وضعیت دستگاه ها و سازمان های کشور برای ورود به حوزه تحول دیجیتال نشان می‌دهد که ۹۵ درصد […]

خبرهای کوتاه