به وسیله این پلاگین وردپرسی می توانید به طبقه بندی های (taxomomy) سایت خود تصویر بیفزایید. UI برای تنظیم  عکسها تصویر زمینه می می تواند روی یک term خاص ایجاد شود و یا بعدا در صفحه ویرایش به term افزوده گردد. لیست terms دارای ستونی می باشند که تصویر جاری را نمایش می دهد. این پلاگین دارای پنجره رسانه […]

خبرهای کوتاه