آمارهای بین المللی اخیر بیانگر این است که ایران با حدود ۳۰ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۸ خط تلفن فعال کشور دهم و با شامل ۳۶ میلیون مشترک در حوزه تعداد کاربران اینترنتی است، که در جهان رتبه ۲۱ را از لحاظ تعداد کاربر به خود اختصاص داده است. اتحادیه جهانی مخابرات درسال ۹۶ از ارتقای یک پله ای ایران در […]

با استفاده از تابع get user count می توانید تعداد کاربران  ثبت نام شده را در سایت وردپرس خود داشته باشید.   دقت داشته باشید که این تابع به صورت ۲ بار در روز می باشد . تاریخ ورود به وردپرس: نسخه 2.7 ساختار

پارامترها این تابع پارامتر ورودی ندارد مقادیر بازگشتی (integer)  تعداد کاربران فعال   […]

خبرهای کوتاه