طبق خبر های منتشر شده، از این پس ناشنوایان توانایی این را خواهند داشت که از خدمات ویژه خود در لنز ایرانسل استفاده کنند؛ تلویزیون اینترنتی لنز تکنولوژی جدیدی که توسط اپراتور ایرانسل توسعه داده شده مدتی است که خدمات ویژه ناشنوایان و افراد کم شنوا ارائه می‌دهد تا بتوانند به محتوای فیلم ها و […]

خبرهای کوتاه