خبر های اخیر حاکی از تهدید هکر‌ها به بزرگترین افشاگری تاریخ نسبت به موضوع یازده سپتامبر است، گروهی از هکر‌ها که به اطلاعات محرمانه‌ای از واقعه‌ی یازده سپتامبر دست یافته‌اند، اعلام کردند که امکان دارد بزرگترین افشاگری تاریخ باشد. آنها تهدید کرده‌اند که اگر خواسته شان توسط حکومت های مرتبط قبول نشود، این اطلاعات را […]

خبرهای کوتاه