شبکه اجتماعی لینکدین که در تمام دنیا بیش از ۵۵۰ میلیون کاربر در آن عضو هستند، جشن پانزدهمین سالگرد تولد خود را به همراه معلوماتی در رابطه با چگونگی مرحله به مرحله تکامل یافتن صنایع و عناوین شغلی را به اشتراک گذاشت.

خبرهای کوتاه