استفاده از فناوری برای شناسایی ورزشکاران متقلب در چین ممکن شد، مسئولان چینی پس از مشخص شدن تقلب تعدادی زیادی از دوندگان در دو نیمه ماراتن «شنژن»، استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره را در رقابت‌های آتی در دستور کار قرار داده اند. به این منظور هر یک از شرکت کنندگان باید یک کارت شناسایی معتبر […]

Devops از ترکیب دو کلمه انگلیسی development  به معنی توسعه و operation  به معنی عملیات و اجرا ساخته شده است، این فناوری بستری است  که دو بخش ناهمخوان را به هم وصل میکند، برای هم فکری و همکاری بخش های یک سازمان برای اخذ تصمیات بزرگ که از تکنولوژی های نوین و به روز استفاده […]

خبرهای کوتاه