تگ ها در وب سایت شما از اهمیت بالایی برخوردارند که به نوعی برای کاربران مشخص می کنند که کلمات ضروری نوشته شما چیست ؟ با استفاده از تابع wp get post tags می توانید تگ های یک پست را نمایش دهید. ساختار

پارامترها $post_id   یک عدد اختیاری که شماره پست را می گیرد.در […]

خبرهای کوتاه