تصویر کامپیوتری که می بینید مربوط است به اولین وب سرور دنیا، زمانی که تیم برنزلی در حال کار بروی ایده ای بود که با به ثمر نشستنش دنیا را تغییر داد. در سال ۱۹۹۱ در موسسه سرن کامپیوتری که توسط کمپانی NeXT ساخته شده بود و یکی از پر قدرت ترین کامیپوتر های زمان خود […]

خبرهای کوتاه